III Rzeszy

Encyklopedia PWN

Kripo, niem. Kriminalpolizei
[‘policja kryminalna’],
formacja policyjna III Rzeszy;
procesy przeciwko gł. zbrodniarzom III Rzeszy, oskarżonym o popełnienie 4 rodzajów zbrodni: uczestnictwa w spisku w celu popełnienia zbrodni międzynar., zbrodni przeciw pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, przeprowadzone 1945–49 w Norymberdze.
nazwa uchwalonych IX 1935 w Norymberdze przez Reichstag III Rzeszy ustaw rasistowskich: „o obywatelstwie Rzeszy” i „o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci”, „o barwach i fladze Rzeszy” oraz wydane przez A. Hitlera XI 1935 „pierwsze rozporządzenie wykonawcze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy”;
„wypędzeni”, niem. Vertriebene,
termin, którym w Niemczech określa się ludność niemiecką zmuszoną w wyniku klęski III Rzeszy w II wojnie światowej do opuszczenia terytoriów położonych na wschód od linii Odry–Nysy Łużyckiej oraz krajów południowo-wschodniej Europy.
władca cesarstwa, tytuł monarszy wywodzący się od jednego z członów imienia Gajusza Juliusza Cezara (Cezar);
Gestapo Wymowa, niem. Geheime Staatspolizei Wymowa,
tajna policja polit. III Rzeszy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia