Granica

Encyklopedia PWN

żuawi śmierci, Pierwszy Pułk Żuawów Śmierci,
formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, utworzona na terenie Galicji, licząca ok. 300 osób;
pasmo górskie w G. Sanocko-Turczańskich, na północny wschód od Jez. Solińskiego, na granicy z Ukrainą;
Żuławski Marek, ur. 13 IV 1908, Rzym, zm. 30 III 1985, Londyn,
syn Jerzego, brat Juliusza i Wawrzyńca Jerzego, malarz i grafik;
żupa, supa,
w Polsce od połowy XIII w. nazwa dochodów władcy z kopalń soli i kruszców;
kultura muzyczna Żydów.
Żytykara, kazachskie Žìtìķara, ros. Żitikara, Žitikara, do 1991 w nazewnictwie pol. Dżetygara,
m. w Kazachstanie (obw. kustanajski), nad rz. Szortandy, w pobliżu granicy z Rosją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia