Granica

Encyklopedia PWN

organizacja polityczna, powołana III 1943 przez komunistów polskich dla Polaków w ZSRR;
organizacja zał. 1922 w Warszawie przez 7 związków, jako najwyższa władza sport. w Polsce
Związek Wypędzonych, niem. Bund der Vertriebenen (BdV),
niem. organizacja społ.-polit., zał. 1957;
Zwieriew Anatolij T., ur. 3 XI 1931, Moskwa, zm. 9 XII 1986, tamże,
malarz rosyjski;
fiz. rozpływanie się cieczy na powierzchni ciała stałego związane z wzajemnym oddziaływaniem cząstek (atomów, cząsteczek) na granicy sąsiadujących ze sobą 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej;
Zwycięstwa, Szczyt, kirg. Dżengisz czokusu, Žeņiš čokusu, ros. pik Pobiedy, pik Pobedy, chiń. Shengli Feng, do 1943 Pik Dwudziestolecia Komsomołu, do 1992 Pik Pobiedy,
najwyższy szczyt Tienszanu, w pasmie górskim Kakszaał too, na granicy Kirgistanu i Chin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia