Granica

Encyklopedia PWN

w. w woj. śląskim, w pow. żywieckim (gmina Rajcza), w Beskidzie Żywieckim, u podnóża Rachowca, w pobliżu Żywieckiego Parku Krajobrazowego, przy granicy ze Słowacją;
Zwedru, Tchien,
m. we wschodniej Liberii, w pobliżu granicy z Wybrzeżem Kości Słoniowej;
substancja jednorodna zbudowana z identycznych cząsteczek, w skład których wchodzą połączone w określony sposób atomy 2 lub więcej pierwiastków chemicznych, zwykle w ściśle określonych proporcjach, mająca odmienne właściwości od właściwości tworzących ją składników.
stowarzyszenie założone 1919 w Warszawie; najstarsza organizacja kombatancka w Polsce, jedna z 5 najstarszych na świecie;
organizacja twórcza, powstała 1945 jako kontynuacja przedwojennego Stow. Kompozytorów Pol., zrzeszająca pol. kompozytorów i, w odrębnej sekcji, muzykologów, skupionych w 8 oddziałach terenowych w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia