żuawi śmierci
 
Encyklopedia PWN
żuawi śmierci, Pierwszy Pułk Żuawów Śmierci,
formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, utworzona na terenie Galicji, licząca ok. 300 osób;
II 1863 ż.ś. pod dowództwem F. de Rochebrune’a wkroczyli do Królestwa Pol., gdzie w obozie w Ojcowie pułk został wyszkolony i powiększony o kolejnych ochotników; w efekcie była to jedna z najlepiej uzbrojonych i umundurowanych jednostek powstańczych; ż.ś. walczyli w kampanii M. Langiewicza pod Miechowem 17 II, Małogoszczem 23 II i Chrobrzem 17 III; odznaczyli się brawurowym odparciem ataku wojsk ros. w bitwie pod Grochowiskami (18 III); pułk poszedł w rozsypkę po przekroczeniu przez Langiewicza 19 III granicy galicyjskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia