Gazy rzeczywiste

Encyklopedia PWN

jednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę;
fiz. jedno z równań stanu termodynamiki, wyrażające zależność między ciśnieniem p, temperaturą T i objętością właściwą v gazu rzeczywistego: (p + a/v2)(vb) = RT, gdzie R — stała gazowa;
całokształt prac doświadczalnych, których celem jest badanie zjawisk wzajemnego oddziaływania gazu i zanurzonego w nim ciała stałego, jeżeli występuje ruch względny gazu i ciała.
aktywność
[łac. activus ‘czynny’],
w termodynamice chem. wielkość wprowadzona w celu przedstawiania praw określających stan układów rzeczywistych w tej samej postaci mat., co prawa stanu układu doskonałego;
szczególny przypadek praw przyrody;
chem. w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości reagujących ze sobą substancji gazowych mają się do siebie jak małe liczby całkowite;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia