Górny Śląsk

Encyklopedia PWN

pojęcie geogr.-hist., którym dla odróżnienia od Śląska Dolnego, określa się wschodnią część Śląska, obejmującą XV–XVIII w. tereny księstw: cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego oraz państwa pszczyńskiego;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
partia polit., utworzona XII 1918; I 1919 połączyła się z KP Niemiec (KPD), jako jej okręg górnośląski;
organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;
tajna pol. organizacja paramilitarna;
tygodnik wychodzący I 1849–IX 1850 w Opolu;
Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku, fr. Commission Interalliée de Gouverment et de Plébiscite de Haute Silésie,
organ międzynar. złożony z przedstawicieli Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii;
głosowanie mieszkańców na terenach spornych między Polską a Niemcami 20 III 1921;
terytorium historyczne w dorzeczu górnej i środkowej Odry.
Śląsk, Wydawnictwo Śląsk,
wydawnictwo działające 1954–93 w Katowicach;
regionalny miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany od 1995 w Katowicach przez Górnośląskie Towarzystwo Literackie;
pojęcie geogr.-hist., którym dla odróżnienia od Śląska Górnego, określa się część Śląska nad środkową Odrą, między Wielkopolską a Sudetami oraz Nysą Łużycką a pasem średniow. przesieki w okolicach Brzegu;
magistrala węglowa uruchomiona 1933, łączyła zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią;
śląska kodyfikacja prawa górnicze z 1528 dla kopalń w Tarnowskich Górach;
organizacja akademików górnośląskich;
instytut nauk. o charakterze stowarzyszenia,
Niemiecki Blok Narodowy dla Śląska, niem. Deutscher Volksblock für Schlesien,
nacjonalistyczne ugrupowanie niem. na Górnym Śląsku, zał. 1935 przez grupę działaczy Partii Młodoniemieckiej w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia