Górny Śląsk

Encyklopedia PWN

pojęcie geogr.-hist., którym dla odróżnienia od Śląska Dolnego, określa się wschodnią część Śląska, obejmującą XV–XVIII w. tereny księstw: cieszyńskiego, karniowskiego, opawskiego, opolskiego, raciborskiego oraz państwa pszczyńskiego;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
partia polit., utworzona XII 1918; I 1919 połączyła się z KP Niemiec (KPD), jako jej okręg górnośląski;
organ adm. przedstawicielstwa ludności pol. Górnego Śląska wobec Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej, Niemiec i Polski; utworzona 30 VII 1921, z siedzibą w Bytomiu, następnie w Katowicach;
tajna pol. organizacja paramilitarna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia