Straż Obywatelska dla Górnego Śląska
 
Encyklopedia PWN
Straż Obywatelska dla Górnego Śląska,
tajna pol. organizacja paramilitarna;
tworzona od X 1918 z inicjatywy pol. obozu nar.; oddziały Straży miały chronić ludność pol. przed niem. bojówkami i wziąć udział w przejmowaniu władzy na terenie Górnego Śląska; do Straży wstępowali gł. czł. Sokoła; 10 XII 1918 niem. władze bezpieczeństwa zabroniły ludności górnośląskiej pod groźbą odpowiedzialności karnej akcesu do Straży, która od XII 1918 działała pod nazwą Związki Wojackie; oddziały Straży tworzono ponownie w czasie III powstania śląskiego 1921; gł. działacze: J. Dreyza, S. Mastalerz, A. Postrach, A. Pronobis.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia