Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska
 
Encyklopedia PWN
Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (POW GŚl.),
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21; jej celem była walka zbrojna o przyłączenie Górnego Śląska do Polski; 17 VIII 1919 (23 tys. czł.) rozpoczęła I powstanie śląskie. Ponownie podjęła działalność VIII 1920 pod nazwą Centrala Wychowania Fiz. (CWF); przygotowywała swych członków (15 tys.) do walki z Niemcami, ochraniała akcję plebiscytową przed niem. bojówkami; I 1921 CWF ze Związkiem Hallerczyków utworzyła Dowództwo Obrony Plebiscytu (DOP, ok. 30 tys. czł.); powołany przez DOP Gł. Inspektorat pełnił na terenie plebiscytowym funkcje kontrolno-wykonawcze i organizacyjne; szefowie DOP: P. Chrobok, M. Mielżyński; w III powstaniu śląskim przekształcona w Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia