Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych
 
Encyklopedia PWN
Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych,
najwyższy pol. organ wojsk. w III powstaniu śląskim;
planował i kierował działaniami powstańczymi, organizował zaopatrzenie w sprzęt bojowy i amunicję; działalnością polit. kierowała Nacz. Władza Cyw. i Kom. Wykonawczy; siedziba w Szopienicach; nacz. wódz M. Mielżyński, od 6 VI 1921 K. Zenkteller.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia