Naczelna Rada Ludowa
 
Encyklopedia PWN
Naczelna Rada Ludowa (NRL), do 11 XI 1918 Komitet Międzypartyjny lub Centralny Komitet Obywatelski, 11–14 XI 1918 Rada Ludowa,
nielegalna organizacja polit. (od 11 XI 1918 działała jawnie), zał. 1916 w Poznaniu przez polityków pol. z ziem zaboru pruskiego;
w I wojnie świat. reprezentowała orientację liczącą na zwycięstwo ententy; gł. wpływ w Radzie miało Stronnictwo Demokr.-Nar.; NRL uznała Komitet Narodowy Polski w Paryżu; postulowała pokojowe przywrócenie ziem zaboru pruskiego Polsce; XII 1918 kierowała powstaniem wielkopol.; rozwiązana VIII 1919; gł. działacze, m.in.: S. Adamski, W. Korfanty, A. Stychel, W. Seyda, A. Poszwiński.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia