F dur

Encyklopedia PWN

tercja
[łac.],
muz. trzeci stopnień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a trzecim stopniem, drugim a czwartym itd., złożony w zasadzie z 3–4 półtonów;
Widala odczyn, test Widala,
diagnostyczny odczyn aglutynacyjny polegający na wykrywaniu w badanej surowicy przeciwciał rozpoznających pałeczki Salmonella;
Wodzińska Maria, ur. 1819, Warszawa, zm. 1897, Kłóbka (Kujawy),
bohaterka lit. legendy romantyzmu pol., pianistka;
Zarębski Juliusz, ur. 3 III 1854, Żytomierz, zm. 15 IX 1885, tamże,
pianista i kompozytor.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia