Europie

Encyklopedia PWN

Kongres Europy, kongres haski 1948,
kongres ruchu na rzecz integracji Europy, obradujący 7–11 V 1948 w Hadze;
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
międzynar. organizacja ekumeniczna w Europie zrzeszająca 123 Kościoły i 25 organizacji stowarzyszonych.
Unia Teatrów Europy, ang. Union of Theatres of Europe, fr. Union des Théâtres de l’Europe (UTE),
organizacja zał. III 1990 przez G. Strehlera, skupiająca ponad 20 najwybitniejszych teatrów Europy (m.in. Piccolo Teatro w Mediolanie, Théâtre National Populaire w Villeurbanne, Odéon w Paryżu, Schauspielhaus w Düsseldorfie, Kungliga Dramatiska Teatern w Sztokholmie, Royal Shakespeare Company w Londynie, Stary Teatr w Krakowie), której celem jest propagowanie ponadnar. wartości kult. i artyst. reprezentowanych przez teatr, wspieranie współpracy między teatrami i wymiany artyst., przy poszanowaniu tożsamości kulturowej i odmiennych tradycji każdego z członków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia