Europie

Encyklopedia PWN

określenie części Europy będącej strefą przejściową pomiędzy obszarem dominacji łac. cywilizacji zachodniej a obszarami dominacji cywilizacji wschodniej, zawierającej elementy rusko-bizant. oraz, w mniejszym stopniu, muzułmańskie; jej trzon stanowią hist. terytoria państw: czeskiego, pol.-litew. i węg. mających strukturę wielonar.; stosowane również w odniesieniu do całego obszaru rozciągającego się pomiędzy morzami: Bałtyckim, Adriatyckim, Egejskim i Czarnym (między etnicznymi Niemcami a etniczną Rosją).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia