Europa Środkowowschodnia
 
Encyklopedia PWN
Europa Środkowowschodnia,
określenie części Europy będącej strefą przejściową pomiędzy obszarem dominacji łac. cywilizacji zachodniej a obszarami dominacji cywilizacji wschodniej, zawierającej elementy rusko-bizant. oraz, w mniejszym stopniu, muzułmańskie; jej trzon stanowią hist. terytoria państw: czeskiego, pol.-litew. i węg. mających strukturę wielonar.; stosowane również w odniesieniu do całego obszaru rozciągającego się pomiędzy morzami: Bałtyckim, Adriatyckim, Egejskim i Czarnym (między etnicznymi Niemcami a etniczną Rosją).
Upadek bloku sow. (1989) i odzyskanie niepodległości przez państwa Europy Środkowowschodniej zapoczątkowały ich dążenia do współpracy w ramach tzw. grupy pentagonalnej, potem wyszehradzkiej, w celu szybkiego połączenia ze strukturami UE oraz NATO.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia