Eurazji

Encyklopedia PWN

trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
kretowate, Talpidae,
rodzina ssaków z rzędu owadożernych; w stanie kopalnym znane od wczesnego eocenu, współcześnie występują w Eurazji do ok. 63o szer. geogr. północnej i do M. Śródziemnego, Himalajów, Płw. Malajskiego oraz Chin, w Ameryce Północnej — od południowej Kanady po północny Meksyk; występują również na dużych wysokościach (do 4,5 tys. m n.p.m.).
krętorogie, Bovidae,
rodzina ssaków z rzędu parzystokopytnych; występują w Europie, Azji, Afryce i zachodniej części Ameryki Północnej; kopalne znane od miocenu;
krogulec, Accipiter nisus,
ptak z rodziny jastrzębiowatych;
kropidło, Oenanthe,
rodzaj z rodziny selerowatych (baldaszkowatych);
kruk, Corvus corax,
ptak z rodziny krukowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia