Elastyczność mieszana

Encyklopedia PWN

ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
Dalton
[dọ:ltən]
John Wymowa, ur. 6 IX 1766, Eaglesfield (hrab. Cumbria), zm. 27 VII 1844, Manchester,
angielski chemik i fizyk; samouk, twórca nowożytnej atomistyki.
ekon. rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka, powstałe jako rezultat procesu produkcji.
cytoplazma
[gr.],
biol. obszar w komórce oddzielony od środowiska zewnętrznego błoną komórkową (w komórkach eukariotycznych — obszar między błoną komórkową i otoczką jądrową);
specyficzna, dostosowana do religijnych zasad islamu interpretacja społecznego procesu gospodarowania.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia