Brytanii

Encyklopedia PWN

sojusz polityczno-wojskowy Niemiec, Austro-Węgier i Włoch 1882–1915;
Tucker
[tạkər]
James, ur. 1808(?), Bristol (W. Brytania), zm. 1888(?),
pisarz australijski;
Tybet, tybet. Pö,
kraj w środkowej Azji na Wyżynie Tybetańskiej;
pokój zawarty w Tylży (obecnie Sowieck, obwód królewiecki) między Francją i Rosją (7 VII) oraz między Francją i Prusami (9 VII);
rząd powołany 28 VI 1945 w Warszawie przez prezydenta KRN na podstawie porozumienia (wypełniającego decyzje konferencji jałtańskiej w sprawie Polski) zawartego na moskiewskiej konferencji 17–21 VI 1945 między przedstawicielami KRN i Rządu Tymczasowego RP a działaczami dotychczas związanymi z władzami RP na uchodźstwie.
Tyndall
[tındl]
John, ur. 2 VIII 1820, Leighlin Bridge (hrab. Ceatharlach, Irlandia), zm. 4 XII 1893, Hindhead (hrab. Surrey, W. Brytania),
fizyk irlandzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia