BOLONIA

Encyklopedia PWN

okres historii w kręgu kultury europejskiej obejmujący czasy między upadkiem cesarstwa rzymskiego a przemianami zachodzącymi w Europie w dobie odrodzenia;
Tange Kenzō Wymowa, ur. 4 IX 1913, Imibari (pref. Osaka), zm. 22 III 2005, Tokio,
japoński architekt i urbanista.
międzynar., krajowe i lokalne imprezy o charakterze komercyjnym mające na celu intensyfikację sprzedaży książek, ich propagowanie i reklamę, poszerzenie kontaktów zawodowych wydawców i księgarzy, a także autorów, tłumaczy, agentów literackich;
Tasso Torquato, ur. 11 III 1544, Sorrento, zm. 25 IV 1595, Rzym,
poeta włoski, autor poematu Jerozolima wyzwolona.
filoz.:
Trionfo Aldo, ur. 1921, Genua, zm. 6 II 1989, tamże,
aktor teatralny, mim, scenograf i reżyser;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia