Austrii

Encyklopedia PWN

Socjaldemokratyczna Partia Austrii, niem. Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ),
partia utworzona przez V. Adlera na przeł. 1888 i 1889 na zjeździe w Hainfeld, pod nazwą Socjaldemokr. Partia Robotnicza Austrii, od 1991 — S.P.A.
Wolnościowa Partia Austrii, niem. Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ),
austr. partia polit., zał. 1956;
najstarsza obecnie działająca w Europie kult.-oświat. organizacja polonijna, zał. 1894, z siedzibą w Wiedniu;
porozumienie pol. stowarzyszeń w Austrii, zawarte 1990 w Wiedniu;
Za Zasługi dla Republiki Austrii, Odznaka Honorowa, niem. Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich,
odznaczenie austr. o randze orderu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia