Socjaldemokratyczna Partia Austrii
 
Encyklopedia PWN
Socjaldemokratyczna Partia Austrii, niem. Sozialdemokratische Partei Βsterreich (SPΒ),
partia utworzona przez V. Adlera na przeł. 1888 i 1889 na zjeździe w Hainfeld, pod nazwą Socjaldemokr. Partia Robotnicza Austrii, od 1991 — S.P.A.
1918–20 na czele rządu republikańskiego (kanclerz K. Renner), potem w opozycji, 1934–45 zdelegalizowana; reaktywowana IV 1945 (połączenie z radykalnym ugrupowaniem Socjalistów Rewolucyjnych), do VI 1991 pod nazwą Socjalist. Partia Austrii (Sozialistische Partei Βsterreichs), jedna z gł. partii Austrii; 1945–66, 1988–2000 i 2007–17 z Austr. Partią Lud., 1983–87 z Austr. Partią Wolności; 1970–83 rządziła samodzielnie; 1966–70 i 2000–06 w opozycji; przewodniczący: V. Adler (1888–1918), K. Seitz (1920–34), A. Schärf (1945–57), B. Pittermann (1957–67), B. Kreisky (1967–83), F. Sinowatz (1983–88), F. Vranitzky (1988–97), V. Klima (1997–2000), A. Gusenbauer (2000–08), W. Faymann (2008–16), Ch. Kern (2016–18), P. Rendi-Wagner (od 2018).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia