Socjaldemokratyczna Partia Austrii
 
Encyklopedia PWN
Socjaldemokratyczna Partia Austrii, niem. Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ),
partia utworzona przez V. Adlera na przeł. 1888 i 1889 na zjeździe w Hainfeld, pod nazwą Socjaldemokr. Partia Robotnicza Austrii, od 1991 — S.P.A.
1918–20 na czele rządu republikańskiego (kanclerz K. Renner), potem w opozycji, 1934–45 zdelegalizowana; reaktywowana IV 1945 (połączenie z radykalnym ugrupowaniem Socjalistów Rewolucyjnych), do VI 1991 pod nazwą Socjalist. Partia Austrii (Sozialistische Partei Österreichs), jedna z gł. partii Austrii; 1945–66, 1988–2000 i 2007–17 z Austr. Partią Lud., 1983–87 z Austr. Partią Wolności; 1970–83 rządziła samodzielnie; 1966–70 i 2000–06 w opozycji; przewodniczący: V. Adler (1888–1918), K. Seitz (1920–34), A. Schärf (1945–57), B. Pittermann (1957–67), B. Kreisky (1967–83), F. Sinowatz (1983–88), F. Vranitzky (1988–97), V. Klima (1997–2000), A. Gusenbauer (2000–08), W. Faymann (2008–16), Ch. Kern (2016–18), P. Rendi-Wagner (od 2018).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia