Austrii

Encyklopedia PWN

alpinizm jaskiniowy, alpinizm podziemny,
rodzaj sportu polegający na odkrywaniu i eksploracji jaskiń oraz pokonywaniu, grupowo lub samotnie, znanych wcześniej trudnych jaskiń z uwzględnieniem m.in. kryteriów czasu akcji, czystości stylu, osiągniętej deniwelacji (tzw. przejścia sport.);
Austriacka Partia Ludowa, niem. Österreichische Volkspartei (ÖVP),
austr. partia polit., zał. 1945;
dokument podpisany 15 V 1955 w Wiedniu przez Austrię i 4 mocarstwa: Francję, USA, W. Brytanię i ZSRR, okupujące 1945–55 terytorium Austrii;
państwo dualistyczne powstałe na przełomie 1867 i 1868 w wyniku przekształcenia cesarstwa austriackiego, na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych unią realną pod dynastią habsbursko-lotaryńską.
Körner Theodor, ur. 24 IV 1873, Komorn (ob. Komárno,Węgry), zm. 4 I 1957, Wiedeń,
polityk austr., generał;
Napoleon I, Napoleon Bonaparte (Buonaparte) Wymowa, ur. 15 VIII 1769, Ajaccio (Korsyka), zm. 5 V 1821, Longwood (Wyspa Św. Heleny),
francuski wódz i mąż stanu, cesarz Francuzów oraz król Włoch.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia