Analiza obrazu

Encyklopedia PWN

Stendhal
[stędạl] Wymowa,
właśc. Henri Beyle Wymowa, ur. 23 I 1783, Grenoble, zm. 23 III 1842, Paryż,
pisarz francuski.
Strzemiński Władysław, ur. 21 XI 1893, Mińsk, zm. 26 XII 1952, Łódź,
malarz i teoretyk sztuki.
stosowane od XIX w. określenie dziedzin twórczości artystycznej percypowanych wzrokowo, obejmujące architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne.
filoz., psychol. system poznawczy właściwy człowiekowi;
ekon. wskaźniki ilustrujące ekonomiczną sytuację przedsiębiorstwa, stosowane w analizie ekonomicznej;
Zwingli
[cwı̣ŋli]
Ulrich (Huldrych), ur. 1 I 1484, Wildhaus, zm. 11 X 1531, Kappel,
szwajcarski reformator religijny.
agregaty
[łac. aggregare ‘gromadzić’],
ekon. wielkości makroekonomiczne złożone z różnorodnych cząstek należących do tej samej zmiennej klasyfikowanej wg nomenklatury ekonomicznej;
anatomia
[gr. anatomḗ ‘krajanie’],
nauka o budowie organizmów, dyscyplina biologii;
Andersson Claes-Johan Rudolf, ur. 1937,
pisarz fińsko-szwedz., z wykształcenia psychiatra
Andrzejewski Jerzy, ur. 19 VIII 1909, Warszawa, zm. 19 IV 1983, tamże,
pisarz.
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
Beauchemin
[boszömę̣]
Yves, ur. 26 VI 1941, Noranda,
prozaik kanadyjski, tworzący w języku francuskim;
Bellonci
[bellọnczi]
Maria, ur. 30 XI 1902, Rzym, zm. 13 V 1986, tamże,
wł. pisarka i dziennikarka;
Brodski Iosif A., ur. 24 V 1940, Leningrad (ob. Petersburg), zm. 28 I 1996, Nowy Jork,
rosyjski poeta, eseista i tłumacz.
Bułhakow, Bułgakow, Michaił A., ur. 15 V 1891, Kijów, zm. 10 III 1940, Moskwa,
rosyjski prozaik i dramatopisarz, z wykształcenia lekarz.
Bunin Iwan A., ur. 22 X 1870, Woroneż, zm. 8 XI 1953, Paryż,
rosyjski nowelista, poeta i tłumacz.
Champaigne
[szãpạń]
Philippe de, ur. 26 V 1602, Bruksela, zm. 12 VIII 1674, Paryż,
malarz fr., pochodzenia flamandzkiego.
chemometria
[gr.],
dyscyplina nauk chem., w której używa się metod mat., statyst. oraz innych metod i technik opartych na logice formalnej w celu: zaprojektowania eksperymentów lub wyboru optymalnych procedur pomiarowych, dostarczenia maks. liczby użytecznych informacji poprzez analizowanie otrzymanych danych chemicznych.
Custine
[küstịn]
Astolphe de, markiz, ur. 18 III 1790, Niederwiller, zm. 25 IX 1857, Paryż,
pisarz francuski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia