Analiza obrazu

Encyklopedia PWN

przyrząd do badania struktury przedmiotu przez obserwację lub rejestrację charakterystycznego dla tego przedmiotu obrazu dyfrakcyjnego (zw. również obrazem fourierowskim lub widmem przedmiotu).
fototelegrafia
[gr.],
telegrafia kopiowa odcieniowa, telekopia odcieniowa,
dziedzina symilografii, w której przy przesyłaniu obrazów nieruchomych wykorzystuje się metody fotograficzne;
lampa elektronopromieniowa służąca do przetwarzania obrazu opt. na ciąg sygnałów wizyjnych;
urządzenie do mech. analizy obrazu telewizyjnego (tj. do kolejnego nadawania elementów obrazu i kolejnego ich odtwarzania w miejscu odbioru), stosowane w jednym z pierwszych eksperymentalnych systemów telewizji mech.;
telewizja, historia,
Wittgenstein
[wı̣tgnsztain]
Ludwig Josef Johan Wymowa, ur. 26 IV 1889, Wiedeń, zm. 29 IV 1951, Cambridge,
filozof austriacki, jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX w..
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia