telewizja
 
Encyklopedia PWN
telewizja, historia,
pierwsze sygnały przesyłania obrazu powstały w 2. połowie XIX w., po odkryciu zjawiska fotoelektrycznego; przy analizie i syntezie obrazu wykorzystywano wówczas wirujące urządzenie mechaniczne, np. tarczę Nipkowa (P. Nipkow 1884 zaproponował wirującą tarczę z otworami do przeprowadzania analizy obrazu, składanego po stronie odbiorczej za pomocą takiej samej tarczy, synchronicznie wirującej, a sam przekaz odbywał się przewodowo). Prace nad telewizją bezprzewodową podjęto w XX w.: jednocześnie prowadzono prace nad 2 systemami telewizji mechaniczno-optycznej (J.L. Baird, Ch.F. Jenkins, D. von Michaly) i całkowicie elektronowym (B. Rosing, A.A. Campbell-Swinton, V.K. Zworykin i inni). Pierwszą stację nadawczą uruchomiono 1929 w USA; 1935 w Berlinie zaczęła na„dawać pierwsza całkowicie elektroniczna stacja telewizyjna; 1936 w Wielkiej Brytanii rozpoczęto stałą emisję programu telewizyjnego; również w latach 30. prowadzono pierwsze próby laboratoryjne telewizji kolorowej. Szybki rozwój telewizji nastąpił po II wojnie światowej. Telewizję kolorową (opracował V. Zworykin) wprowadzono najwcześniej w Stanach Zjednoczonych (lata 50.) według systemu NTSC, a później we Francji (SECAM) i Niemczech (PAL). Programy telewizji kolorowej wprowadzono 1956 w USA, 1962 w Japonii, 1967 we Francji, RFN, Wielkiej Brytanii, ZSRR; 1962 wprowadzono do transmisji telewizyjnej sztuczne satelity (Telstar).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia