żeńskie

Encyklopedia PWN

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej,
ogólnopol. stowarzyszenia zrzeszające organizacje młodzieży katol., z siedzibą w Poznaniu;
generatywne organy roślin, narządy płciowe roślin,
struktury związane z rozmnażaniem płciowym roślin: gametofity lub ich części gametangia, w których powstają gamety i może w nich dochodzić do łączenia gamet — zapłodnienia.
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
chmiel, Humulus,
rodzaj z rodziny konopiowatych;
nasienne rośliny rozdzielnopłciowe, u których występują na jednych osobnikach (żeńskich) tylko kwiaty żeńskie (słupkowe), na drugich (męskich) — tylko kwiaty męskie (pręcikowe), oraz rośliny zarodnikowe, u których występują: gametofity żeńskie z rodniami i gametofity męskie z plemniami;
gonada żeńska, najczęściej parzysta, rzadziej pojedyncza (np. u ptaków z wyjątkiem drapieżnych) lub zwielokrotniona (np. u niektórych wirków, bezczaszkowców);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia