środkiem symetrii

Encyklopedia PWN

krystal. punkt wewnątrz figury geometrycznej, mający tę własność, że na dowolnej prostej przeprowadzonej przez ten punkt, w jednakowej od niego odległości, znajdują się identyczne części figury;
mat. dla danej figury — taki punkt, że symetria środkowa względem niego przeprowadza figurę na nią samą.
krystal. punkty, proste lub płaszczyzny, względem których są przeprowadzane przekształcenia symetryczne figur geom. (pozostają nieruchome podczas przekształcenia);
symetria
[gr., ‘współmierność’],
mat.:
symetria
[gr., ‘współmierność’],
anat. podstawowa cecha budowy organizmów;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia