śmiertelność

Encyklopedia PWN

ekol. spadek liczebności populacji w wyniku śmierci osobników;
med. termin statystyki med.;
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
leśn. młode drzewa wyrosłe z samosiewu (z nasion opadających z drzew oraz roznoszonych przez ptaki i wiatr), nie przekraczające średniej wysokości runa leśnego; w tym stadium odnowienia lasu drzewa charakteryzują się bardzo dużą śmiertelnością.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia