śmiertelność

Encyklopedia PWN

ekol. spadek liczebności populacji w wyniku śmierci osobników;
med. termin statystyki med.;
ekologia
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, lógos ‘słowo’, ‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’],
nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji, ekonomika przyrody;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
leśn. młode drzewa wyrosłe z samosiewu (z nasion opadających z drzew oraz roznoszonych przez ptaki i wiatr), nie przekraczające średniej wysokości runa leśnego; w tym stadium odnowienia lasu drzewa charakteryzują się bardzo dużą śmiertelnością.
anemia zakaźna kurcząt, choroba niebieskiego skrzydła,
wirusowa choroba kurcząt w wieku 1–5 tygodni;
Annales
[annạl] Wymowa,
szkoła Annales,
grupa historyków fr. skupiona wokół czasopisma „„Annales d’histoire économique et sociale”” (ob. „Annales: Économies–Sociétés–Civilisations”), zał. 1929 przez M. Blocha i L. Febvre’a.
atraks, Atrax robustus,
pająk z rodziny Dipluridae;
Behring
[bẹ:rıŋ]
Emil Adolph von Wymowa, ur. 15 III 1854, Lipniki (niem. Hansdorf), Elbląskie, zm. 31 III 1917, Marburg,
bakteriolog niemiecki;
zakaźna, zaraźliwa choroba kotów, wywołana przez wirus FeLV z rodziny Retroviridae;
stosowana dawniej nazwa odnosząca się do biegunki o ciężkim przebiegu wywołanej przez różne drobnoustroje, najczęściej przez pałeczki Salmonella;
czarna śmierć, łac. mors nigra,
pandemia dżumy w Europie w połowie XIV w.;
Derzsyego choroba
[ch. derżjego],
wirusowa choroba gąsiąt,
zakaźna, zaraźliwa choroba gąsiąt i kacząt piżmowych w wieku 5–35 dni, wywoływana przez wirus z rodziny Parvoviridae;
wąski zakres abiotycznych (wilgotność, temperatura, zasolenie, promieniowanie słoneczne i in.) i biotycznych warunków środowiskowych, w których dana populacja odznacza się najmniejszą śmiertelnością i najwyższą rozrodczością;
Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, ang. United Nations Population Fund Activities (UNFPA),
organ pomocniczy ONZ;
ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa Ebola;

Słownik języka polskiego PWN

śmiertelność
1. «cecha tego, co jest śmiertelne»
2. «stosunek liczby zgonów do liczby ludności lub do liczby zachorowań na daną chorobę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia