śmiertelność
 
Encyklopedia PWN
śmiertelność,
med. termin statystyki med.;
miara ciężkości choroby definiowana jako iloraz liczby przypadków zgonów z powodu określonej choroby lub zdarzenia (np. wypadek) do wszystkich zdiagnozowanych przypadków tej choroby lub zdarzenia w określonym czasie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia