łączami telekomunikacyjnymi

Encyklopedia PWN

zespół urządzeń przeznaczonych do przesyłania (w 1 lub 2 kierunkach) sygnału między określonymi punktami łańcucha telekomunik. (np. sąsiednimi centralami telef.);
drogi, po których przebiegają sygnały elektr. i opt. będące nośnikami wiadomości. Do dróg telekomunik. zalicza się kanały, łącza i tory telekomunikacyjne.
zespół rozmieszczonych na pewnym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie urządzeń telekomunik., przeznaczonych do świadczenia różnych usług telekomunik. (np. usług telefonicznych, radiotelefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, radiofonicznych, telewizyjnych);
pomieszczenia oraz zainstalowane w nich urządzenia telekomutacyjne (łącznice) i pomocnicze (zasilające i in.), przeznaczone do zestawiania i rozłączania połączeń pomiędzy łączami doprowadzonymi do centrali;
ogół prób nawiązania połączenia lub ogół połączeń, a także przekazów informacji w sieci telekomunikacyjnej lub jej części;
zespół współpracujących ze sobą urządzeń telekomunik. realizujących określone wspólne zadanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia