telekomunikacyjny ruch
 
Encyklopedia PWN
telekomunikacyjny ruch,
ogół prób nawiązania połączenia lub ogół połączeń, a także przekazów informacji w sieci telekomunikacyjnej lub jej części;
gdy rozważana część sieci jest określonym zbiorem środków techn. (np. łączy telekomunik., komutatorów, aparatów końcowych), realizujących ten ruch, wówczas każdy z nich może się znajdować w stanie oczekiwania na połączenie lub zajęcia przy realizacji połączenia, a zjawiska r.t. sprowadzają się do zmian stanu tych środków; np. w sieci telefonicznej generatorami (źródłami) r.t. są abonenci sieci, zgłaszający zapotrzebowanie na odpowiednie usługi, a ruch jest realizowany przez aparaty telefoniczne, urządzenia centrali telefonicznej oraz kanały i łącza telefoniczne; podstawowym parametrem r.t. jest natężenie ruchu telekomunikacyjnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia