natężenie ruchu telekomunikacyjnego
 
Encyklopedia PWN
natężenie ruchu telekomunikacyjnego,
średnia liczba jednocześnie zajętych środków techn. (np. łączy telefonicznych), realizujących określone usługi telekomunik. (np. połączenia telefoniczne) w danym ośrodku (np. centrali telefonicznej), w okresie równym średniemu czasowi trwania realizacji usługi;
niekiedy zw. średnim n.r.t.; wyrażane w erlangach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia