telekomunikacyjny system
 
Encyklopedia PWN
telekomunikacyjny system,
zespół współpracujących ze sobą urządzeń telekomunik. realizujących określone wspólne zadanie;
rozróżnia się systemy telekomunikacyjne trwałe (zw. też zestrojami), np. system teletransmisyjny, złożony z torów światłowodowych, regeneratorów i multiplekserów, i nietrwałe (zw. też zestawami), np. system telefoniczny, złożony z wielu łączy telefonicznych (połączonych łańcuchowo) znajdujących się między 2 centralami miejscowymi (istnieje tylko podczas rozmowy); stosuje się też podział systemów telekomunikacyjnych na: systemy teletransmisyjne, telekomutacyjne (systemy central, np. centrale elektroniczne systemu E10), systemy przetwórcze (systemy aparatów końcowych, np. aparat telefaksowy, odbiornik telew.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia