symetrycznego

Encyklopedia PWN

mat. funkcje 2 lub więcej zmiennych, które nie zmieniają swej wartości przy dowolnym przestawieniu (permutacji) zmiennych;
mat., log. relacja, dla której w danym zbiorze dowolne elementy x, y spełniają warunek: jeśli xRy, to yRx;
przekształcenie symetryczne, operacja symetrii,
operacja przekształcająca figurę geom. w nową figurę, która jest nieodróżnialna od wyjściowej;
mat. dla zbiorów A i B — zbiór tych wszystkich elementów, które należą do jednego i tylko jednego z tych zbiorów (do A albo do B).
bryła sztywna znajdująca się w ruchu wokół swego środka masy (ciała niebieskie — np. Ziemia, pociski wystrzelone z broni palnej o lufie gwintowanej, rzucony dysk, bumerang) lub wokół jednego ze swych punktów, który pozostaje nieruchomy w rozważanym układzie odniesienia (żyroskop umieszczony w zawieszeniu Cardana lub b. dziecinny).
antena
[łac. antenna ‘reja’],
urządzenie do wysyłania (antena nadawcza) lub (i) odbierania (antena odbiorcza) fal elektromagnetycznych (radiowych), stanowiące część składową każdego systemu radiokomunikacyjnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia