stopowe

Encyklopedia PWN

stop wiążący elementy łączone przez lutowanie, składający się ze stopionego lutu miejscowo wzbogaconego w pierwiastki stopowe lutowanych metali.
metalurgia proszków, ceramika metali,
dział inżynierii materiałowej zajmujący się wytwarzaniem wyrobów i półwyrobów z proszków metali, mieszanek proszków metali, mieszanek proszków metali z niemetalami, proszków stopowych lub częściowo stopowych w procesach prasowania i spiekania.
zabieg obróbki cieplnej stosowany po hartowaniu stali, polegający na nagrzaniu stali do temperatury niższej od temperatury przemiany eutektoidalnej (poniżej 700°C) i ochłodzeniu;
rodzaj obróbki cieplnej;
PVD, ang. Physical Vapor Deposition,
wspólna nazwa grupy metod służących do wytwarzania cienkich warstw;
strofa złożona z ośmiu 5-stopowych wersów jambicznych i zakończona wersem dłuższym, 6-stopowym, rymowana ababbcbcc, po raz pierwszy zastosowana przez E. Spensera;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia