stopowe

Encyklopedia PWN

stal (stopowa lub węglowa) przeznaczona na konstrukcje budowlane, części maszyn i urządzeń pracujących w temperaturze od –40 do 300°C, w nieagresywnym chemicznie środowisku;
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się znaczną odpornością na działanie środowisk utleniających oraz większości kwasów i barwników;
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się odpornością na działanie gazów w wysokiej temperaturze;
stale o szczególnej odporności na korozję uzyskanej przez wprowadzenie składników stopowych (głównie chromu) zwiększających zdolność stali do pasywacji;
stanca, stanza
[wł.]:
proces mech. wytwarzania stopów metali metodą prasowania i spiekania (metalurgia proszków) ze składników stopowych, z których nie można otrzymać stopu tradycyjną technologią topienia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia