niskie

Encyklopedia PWN

obszary na kuli ziemskiej, w których temperatura powietrza (mierzona na standardowym poziomie 2 m nad podłożem) osiąga najniższe wartości.
specyficzny, historyczny proces zmian reprodukcji ludności związany z modernizacją społeczeństw.
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia