kulisty

Encyklopedia PWN

archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
roln. prosta maszyna czyszcząca (czyszczalnia nasion);
żyworódka, Viviparus,
zool. rodzaj słodkowodnych ślimaków przodoskrzelnych;
geom. wada układów opt. (soczewek, zwierciadeł) spowodowana tym, że poszczególne strefy kuliste, na które można podzielić soczewkę (zwierciadło), mają różne ogniskowe;
achondryty
[gr. a- ‘nie’, chóndros ‘bryłka’],
meteoryty kamienne (aerolity);
adenowirusy, Adenoviridae,
rodzina kulistych wielościennych wirusów o genomie (genomika) zbudowanym z dwuniciowego DNA;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia