kulisty

Encyklopedia PWN

geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
grusza, Pyrus,
rodzaj z rodziny różowatych;
plemnik, spermatozoid,
biol. męskie komórki rozrodcze roślin, grzybów, zwierząt i człowieka; ruchliwe, przystosowane do odszukania komórki jajowej (oocytu) i jej zapłodnienia.
rokitnik, Hippophaë,
rodzaj roślin okrytozalążkowych drzewiastych z rodziny oliwnikowatych (rokitnikowatych, Eleagnaceae);
fiz. rozpad promieniotwórczy jądra, polegający na podzieleniu się jądra na 2 lub więcej porównywalnych co do wielkości części (fragmentów rozszczepienia).
twardówka, białkówka,
anat. zewn., nieprzejrzysta, biaława błona gałki ocznej, ograniczająca jej tylną, większą, część; z przodu oka przechodzi w przezroczystą rogówkę, z tyłu — w pochewkę nerwu ocznego; zbudowana z tkanki łącznej włóknistej, mocna, utrzymuje stały, kulisty kształt gałki ocznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia