• Na czasie
    Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego z głową zwróconą w prawo, z koroną, dziobem i szponami złotymi, w czerwonym polu prostokątnej tarczy o dolnej krawędzi wydłużonej pośrodku; orzeł biały stanowił godło Piastów od XIII w., godło państwowe od 1919, od 1927 o kształcie prawie identycznym z obowiązującym obecnie (1945–XII 1989 bez korony). Barwami są biel i czerwień (cynober) w dwóch poziomych pasach równoległych, o równej szerokości i długości, z których górny jest biały, a dolny czerwony; są to barwy narodowe przyjęte 1831 przez sejm Królestwa Polskiego w okresie powstania listopadowego, od 1919 oficjalne barwy państwowe.
    Najstarszą pieśnią polską, która odgrywała rolę hymnu narodowego jest Bogurodzica, śpiewana przez rycerstwo polskie, m.in. przed bitwami pod Grunwaldem i Warną. Pieśń Jeszcze Polska nie zginęła powstała 1797 w Reggio nell'Emilia we Włoszech (tekst J. Wybickiego, melodia ludowego mazurka), zw. już wówczas Mazurkiem Dąbrowskiego, od 1831 śpiewana jako polska pieśń narodowa. W 1918 stała się hymnem narodowym, a 1927 ogłoszono ją oficjalnym hymnem państwowym.
  • Warto wiedzieć
    Panowanie ostatniego elekcyjnego króla Stanisława Augusta z rodu Poniatowskich przyniosło dalszą ewolucję rysunku orła w zamkniętej koronie, na tarczy sercowej znajdował się herb monarchy — Ciołek.
  • To ciekawe
    Wielkie organizacje handlowe zakładano na zasadzie spółki akcyjnej, tzn. tworzyły one wspólny fundusz kapitałowy i powierzały go pod wspólny zarząd. Tak robiono w wypadku handlu o dalekim zasięgu, w którym kapitał niezbędny do odbycia pojedynczej podróży był większy, niż mogłaby zgromadzić lub dostarczyć jedna czy kilka osób. W Anglii założono Kompanię Moskiewską (1555), Kompanię Hiszpańską (1577), Kompanię Wschodnią (Bałtycką — 1579), Kompanię Lewantyńską (Turecką — 1583), Kompanię Afrykańską (1585), a także Kompanię Wschodnioindyjską (1600) oraz Kompanię Francuską (1611).
Hasło dnia: Fundusz Pracy

Rekordziści

Najwyżej położona jaskinia na Ziemi
Rakhiot — na wysokości 6645 m, długość 75 m.

Cytat dnia

„Wierz, abyś zrozumiał, zrozum, abyś wierzył”

Imieniny

Kwi 30

Bartłomieja, Bartosza, Chwalisławy, Donata, Hildegardy, Kai, Katarzyny, Lilii, Liliany, Mariana, Piusa

Dzień w historii

Kwi 30

zdarzyło się
1975
kapitulacja Wietnamu Południowego przed Viet Congiem i wkroczenie wojsk komunistycznych do Sajgonu.
1425
zgoda Władysława II Jagiełły na spełnienie postulatów szlacheckich na zjeździe brzeskim w związku ze staraniami króla o zapewnienie sukcesji królewiczowi Władysławowi.
urodzili się
1310
Kazimierz III Wielki, z dyn. Piastów, król Polski.
1902
Schultz Theodore William, ekonomista amerykański.
odeszli
1632
Zygmunt III Waza, król pol. od 1587, król szwedzki 1592–99.
1943
Jespersen Otto Harry, duński językoznawca, anglista.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia