Baczyński Krzysztof Kamil
 
Encyklopedia PWN
Baczyński Krzysztof Kamil, pseud. Jan Bugaj, Piotr Smugosz, Krzysztof, ur. 22 I 1921, Warszawa, zm. 4 VIII 1944, tamże,
syn Stanisława, poeta.
Cytat
Kalendarium
Żołnierz AK, poległ w powstaniu warszawskim, walcząc w batalionie harcerskim „Parasol”; należał do kręgu literackiego konspiracyjnego pisma „Droga”; w wizyjnej liryce filozoficzno-moralnej, związanej z tradycją romantyczną (J. Słowacki, C. Norwid) i nurtem poetyckiego katastrofizmu, dał przejmujący wyraz tragedii okupacyjnej swego pokolenia; wolny od martyrologii, stoicki patriotyzm Baczyńskiego wyrastał z dramatycznego konfliktu między dążeniem do pełnej niezależności osobistej i artystycznej a moralnym nakazem żołnierskiego i pisarskiego uczestnictwa w walce, mimo wiążącego się z nią nieuchronnego zła; zbiorki wydane konspiracyjnie: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944); pośmiertnie Śpiew z pożogi (1947), Utwory zebrane (t. 1–2 1961), wybór Poezje (1977). Uznany powszechnie za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego, Baczyński stał się obiektem swoistego kultu, którego przejawem jest m.in. popularność pieśni z jego tekstami w interpretacji E. Demarczyk, z muzyką Z. Koniecznego.
Bibliografia
K. Wyka Krzysztof Baczyński (1921–1944), Kraków 1961;
Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, red. Z. Wasilewski, wyd. 3 rozszerzone Kraków 1979;
S. Stabro Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Chotomów 1992;
Z. Wasilewski Legenda Baczyńskiego, Warszawa 1996.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia