• Na czasie
  W tym roku świętujemy 65-lecie. Od tylu lat marka naszego Wydawnictwa kojarzy się z rzetelną, usystematyzowaną wiedzą i perfekcyjną jakością publikacji, a nasi czytelnicy: uczniowie, studenci, naukowcy, specjaliści darzą nas bezcennym dla nas, zaufaniem. Nic w tym dziwnego, gdyż zawsze staraliśmy się, by nasze publikacje akademickie, encyklopedie i słowniki odzwierciedlały aktualną wiedzę, w każdej prezentowanej dziedzinie.
  Na przełomie XX i XXI wieku podjęliśmy największe przedsięwzięcia wydawnicze we współczesnej Polsce – publikację Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN (t. 1–6), Wielkiej encyklopedii PWN (t. 1–30), encyklopedii tematycznych, serii wielkich słowników języka polskiego oraz słowników obcojęzycznych, m.in. we współpracy z tak prestiżowymi wydawnictwami, jak Oxford University Press.
  Nasze publikacje, niegdyś jedynie w wersji papierowej, dziś oferujemy również na wszelkich dostępnych nośnikach i w wersji on-line. Dostosowujemy produkty i formy działania do nowych czasów. Tworzymy produkty odpowiadające potrzebom współczesnego odbiorcy: słowniki na nośnikach pendrive, aplikacje mobilne, internetowe serwisy językowe, portale wiedzy, wirtualną czytelnię książek dla klientów instytucjonalnych – IBUK Libra, i wiele innych. Jesteśmy obecni na YouTube i Facebooku. 65 lat doświadczeń wydawniczych łączymy z nowoczesnością, innowacyjnością i otwartością na nowe wyzwania.
  Pragniemy, by Państwa dążenia, marzenia i sukcesy, związane z nauką, wiedzą, pasją kształcenia, były nadal osiągane, realizowane i spełniane z PWN-em. Dążymy więc do tego, by Państwa naukowym wyzwaniom sprostała nasza bogata i różnorodna oferta.
   
  Tego życzymy Państwu i sobie.
  Wydawnictwo Naukowe PWN
   
  PS W ramach wspólnego świętowania – zapraszamy Państwa do lektury anegdotycznych wspominek redakcyjnych, o tym, jak niegdyś wyglądał proces wydawniczy.
 • Warto wiedzieć
  rodzaj budowli — zespół miejski
  daty — X–XXI w.
  lokalizacja — Kraków
  zespół zabytkowy znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
  Najcenniejszy kompleks zabytków na ziemiach polskich z X–XX w.
  Już w IX stuleciu na Wawelu znajdował się gród — jeden z ośrodków państwa plemiennego Wiślan. W 1000 r. Kraków stał się stolica jednego z utworzonych po Zjeździe Gnieźnieńskim biskupstw polskich. Katedrę wzniesiono na wzgórzu wawelskim. Na północ od niego powstał Okół, osada rozpięta wzdłuż obecnej ulicy Grodzkiej. Tu zachował się romański kościół Św. Andrzeja (koniec XI w.). Od połowy XI w. Kraków był już główną stolicą monarchii piastowskiej.
  W połowie XIII w. za rządów księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława Wstydliwego prężnie rozwijający się Kraków otrzymał prawa miejskie (1257) według reguł magdeburskich. Wytyczono wielki rynek i szachownicę ulic, w obręb obwarowań miejskich z czasem wszedł położony na południe od lokacyjnego rynku Okół. Kwartał Rynku, dziś po wyburzeniach dziewiętnastowiecznych prawie pusty, zajmowały pierwotnie liczne budowle służące gospodarce i władzom miejskim — sukiennice, waga, kramy, topnie kruszców, postrzygalnie, jatki, ratusz. Na jednym z przyrynkowych kwartałów stanęła krakowska fara — dzisiejszy kościół Mariacki, otoczony do 1802 r. cmentarzem. Pozostałe kwartały podzielono na działki i zabudowano kamienicami mieszczańskimi, pierwotnie gotyckimi, następnie renesansowymi i barokowymi. Z biegiem wieków coraz większą część miasta zajmować zaczęły kościoły i klasztory. Podwójne mury obronne, najeżone kilkudziesięcioma basztami i wieżami bramnymi, wzmocnione barbakanem, rozebrano w początkach XIX w. (ocalał tylko odcinek z Bramą Floriańską i barbakanem, miejsce reszty zajął piękny park — tzw. Planty).
  Królewskie Miasto Stołeczne Kraków z czasem otoczyły liczne przedmieścia (Zwierzyniec, Wesoła, Piasek), a także kilka innych miast lokacyjnych (Kleparz), z których najważniejszy był Kazimierz, miasto po drugiej stronie Wawelu, założone w 1335 r. przez Kazimierza III Wielkiego, z zamysłem uczynienia z niego nowej stolicy. Tu znajdowała się pierwsza siedziba Akademii Krakowskiej (od 1364) oraz słynne sanktuarium Św. StanisławaSkałka. Od końca XV w. istniała na Kazimierzu odrębna dzielnica żydowska. Pomiędzy Krakowem i Kazimierzem powstała osada Stradom.
  W latach 1596–1611 Zygmunt III Waza przeniósł ostatecznie siedzibę królewską do sejmowej Warszawy. Przy Krakowie pozostał do rozbiorów tytuł stolicy oraz zaszczyt koronacji i monarszych pogrzebów. Miasto zapełniały coraz liczniejsze barokowe świątynie i klasztory, m.in. jezuicki Św. Piotra i Pawła czy akademicka kolegiata Św. Anny. Liczba kościołów w połowie XVIII w. wzrosła do 60, a miasto zyskało miano polskiego Rzymu. W okresie zaborów Kraków zdegradowany został do roli miasta pogranicznego. Zburzono wiele zabytków przeszłości, a rozwój urbanistyczny przez cały XIX w. krępowały forty twierdzy. Mimo to, zwłaszcza w okresie autonomii galicyjskiej (po 1868) wzniesiono wiele gmachów użyteczności publicznej (Akademia Sztuk Pięknych, Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego), nowe dzielnice mieszkalne, a Kraków stał się ponownie centrum życia kulturalnego podzielonej Polski.
 • To ciekawe
  Między V a II w. p.n.e. w Toskanii, Umbrii i Lacjum działali znakomici etruscy dentyści. Specjalizowali się oni między innymi w produkcji protez. Elementy mocujące wykonywali ze złota, a zęby pochodziły od zmarłych lub od bydła. Na sztuczne zęby z porcelany trzeba było czekać do XVIII wieku.
Hasło dnia: mechanika kwantowa

Cytat dnia

„Największą troską panującego jest wybór doradców”

Rekordziści

Najdłuższa w Polsce jaskinia w gipsach

Imieniny

Lip 01

Arona, Haliny, Kasjusza, Klarysy, Kleopatry, Oliwera, Ottona

Dzień w historii

Lip 01

zdarzyło się
1997
zwrot Hongkongu Chinom przez Wielką Brytanię, przy zachowaniu autonomii oraz dotychczasowego systemu społeczno-gospodarczego i prawnego.
1812
powołanie przez Napoleona Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie, niezależnej od Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego (wojny napoleońskie, Księstwo Warszawskie).
urodzili się
1934
Pollack Sidney, amer. reżyser i producent film., aktor.
1926
Fogel Robert William, ekonomista, historyk amerykański.
odeszli
1876
Bakunin Michaił A., teoretyk anarchizmu i działacz rewolucyjny.
1974
Perón Juan Domingo, argentyński generał i polityk; twórca i przywódca peronizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia