• Na czasie
  17 IX 1939 r. o świcie na terytorium Polski, zmagającej się z najazdem hitlerowskim (Kampania wrześniowa), wtargnęło około 50 dywizji Armii Czerwonej. Inwazja radziecka, którą w Anglii nazwano „pchnięciem w plecy”, wynikała z chęci zajęcia polskich Kresów Wschodnich, zgodnie z podziałem stref wpływów zawartym w tajnym protokole do paktu Ribbentrop-Mołotow. Agresja radziecka była pogwałceniem traktatu ryskiego z 1921 r., polsko-radzieckiego układu o nieagresji z 1934 r., a także umów międzynarodowych podpisanych przez Polskę i ZSRR. Wkroczenie wojsk radzieckich ostatecznie sparaliżowało opór wojsk polskich i spowodowało wyjazd władz RP do Rumunii.
 • Dziś obchodzimy
  Światowy Dzień Wścieklizny. Początkowo święto to, mające za zadanie podnoszenie świadomości na temat tej choroby wśród ludzi oraz propagowanie wiedzy na temat jej zapobiegania, obchodzone było tylko w USA. Jednak od 2007 r. obchodzi się je w większości państw naszego globu.
 • Warto wiedzieć
  rodzaj — park narodowy
  nazwa — Słowiński Park Narodowy
  państwo — Polska, woj. pomorskie
  rok założenia — 1967
  powierzchnia — 21 573 ha
  Położony na środkowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego między Rowami a Łebą, na wysokości do 53 m n.p.m.; obejmuje unikatowy w skali europejskiej pas ruchomych wydm (tzw. białe góry) oraz odciętych od morza dużych lecz płytkich lekko słonych jezior (Gardno, Łebsko, Dołgie Wielkie i in.) i przylegających do nich bagien. Przez park przepływają (uchodzące do Morza Bałtyckiego) rzeki Łeba, Łupawa i Pustynna. Najwyższym wzniesieniem jest położone w otulinie parku morenowe wzgórze Rowokół (115 m). Na Mierzei Łebskiej największe w środkowej Europie ruchome wydmy o wysokości do ok. 40 m (krajobraz pustynny), z miejscami odsłoniętych gleb kopalnych i z martwymi drzewami.Jeziora, mokradła i nadmorskie laski są zasypywane przez nawiewany piasek; dynamice podlegają całe lokalne biocenozy, reprezentujące różne stadia sukcesyjne; na uwagę zasługuje nadmorski bór bażynowy oraz reliktowa mezofilna buczyna; największe znaczenie lasotwórcze ma sosna. Występuje tu 46 zespołów roślinnych; flora roślin naczyniowych jest stosunkowo uboga (ok. 850 gatunków), ale charakterystyczna i bardzo interesująca pod względem ekologicznym i fitogeograficznym; występują tu m.in. subarktyczna malina morożka, subatlantycki wrzosiec bagienny, rzadki w Polsce mikołajek nadmorski i długosz królewski. Bogata jest fauna ptaków (255 gatunków, w tym 192 lęgowych) i ryb; do największych osobliwości należą: łoś, bielik, bocian czarny, kormoran, ohar, rybołów, żuraw, puchacz, batalion, rybitwa białoczelna i troć. Na plażach trafia się foka szara. Zabytki słowińskiej ludowej kultury materialnej, zwłaszcza we wsi Kluki. W pobliżu Parku rezerwaty torfowiskowe (Główczyce), na południe od wschodniej granicy Parku następujące rezerwaty: Nowe Wicko, częściowy rezerwat florystyczny; stanowisko rosnącego w dużej ilości krzewu woskownicy europejskiej (gatunek chroniony), na południowo-wschodniej granicy zasięgu. Las Górkowski, częściowy rezerwat torfowiskowy w pobliżu poprzedniego; w rozległym krajobrazie rolniczym, torfowisko porośnięte borem mieszanym wilgotnym ze starodrzewem sosny, z brzozą, świerkiem, jaworem i dębem.Wpisany na Światową Listę Rezerwatów Biosfery Unesco (1977).
 • To ciekawe
  Czy wiesz, że najwięcej obszarów chronionych w stosunku do powierzchni kraju mają Wenezuela 63%, Zambia 42% i Liechtenstein 40%; obszarów chronionych nie posiadają: Irak, Jemen, Malediwy i Tuvalu.
Hasło dnia: Związek Sybiraków

Cytat dnia

„(...) posługuję się ideą [piękna], jaka się w moim umyśle pojawia. Nie wiem, czy ma ona doskonałość sztuki; staram się jednak by ją posiąść”
(z listu do B. Castiglione)

Rekordziści

Najszybsze zwierzę lądowe
gepard — na krótkim odcinku osiąga prędkość ok. 100 km.

Imieniny

Wrz 28

Marka, Salomona, Tymona, Wacława, Wacławy, Więcława, Więcławy

Dzień w historii

Wrz 28

zdarzyło się
1918
umowa między rządem francuskim a Komitetem Narodowym Polskim przyznająca Armii Polskiej we Francji (obejmującej też inne polskie formacje wojskowe) status wojsk samodzielnych i sojuszniczych.
1954
początek audycji w Radiu Wolna Europa (RWE) Józefa Światły, byłego wysokiego urzędnika aparatu bezpieczeństwa, demaskujące komunistyczne rządy terroru.
urodzili się
1828
Lange Friedrich Albert, filozof niemiecki.
1934
Bardot Brigitte, fr. aktorka filmowa.
odeszli
1895
Pasteur Louis, fr. chemik i mikrobiolog.
1991
Davis Miles, amer. trębacz i kompozytor jazzowy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia