Wielkopolski Park Narodowy
 
Wielkopolski Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Wielkopolski Park Narodowy
państwo — Polska, woj. wielkopolskie
rok założenia — 1957 (częściowo chroniony od 1933)
powierzchnia — 7 584 ha, pod ochroną ścisłą 260 ha, otulina 7256 ha
Położony na Pojezierzu Poznańskim, na południe od Poznania; obszar o malowniczym krajobrazie polodowcowym: wzgórza morenowe, ozy, drumliny; najwyższe wzniesienie Osowa Góra, 132 m n.p.m., 70 m wysokości względnej (kilka źródeł); 11 jezior różnych typów, np. rynnowe jeziora: Dymaczewskie, Witobelskie, Góreckie, morenowe Kociołek, „oczka” polodowcowe, występują jeziora eutroficzne, np. Budzyńskie i dystroficzne — Skrzynka; przez Park przepływa Warta (wschodnią granicą) i jej dopływy Samica Stęszewska, Wirenka; starorzecza. Lasy zajmują ponad 60% powierzchni, głównie bory sosnowe (wprowadzone w przeszłości błędną gospodarką leśną), bór mieszany sosnowo-dębowy, grąd dębowo-grabowy, świetlista dąbrowa z pięciornikiem białym w runie; zdarzają się okazałe, stare dęby i sosny; miejscami rozciągają się łąki i torfowiska; w bogatej florze stwierdzono ok. 1100 gatunków roślin naczyniowych, w tym 45 gatunków objętych ochroną, jak: zimoziół północny, goździk siny, niektóre storczyki, orlik pospolity, naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, widłaki; endemiczna jeżyna mosińska; stanowiska roślin kserotermicznych. Bogata i zróżnicowana fauna, zwłaszcza ptaków (m.in. wodnych) i owadów (m.in. gatunki górskie). Park licznie odwiedzany przez mieszkańców Poznania i pobliskich miast; szlaki turystyczne; kąpieliska; wędkarstwo. Siedziba w Jeziorach nad Jeziorem Góreckim, muzeum przyrodnicze w Puszczykowie.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wielkopolski Park Narodowy fot. P. Fabijański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Góreckie Jezioro, Wielkopolski Park Narodowy fot. Gea/P. Gajek/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia