Pieniński Park Narodowy
 
Pieniński Park Narodowy
rodzaj — park narodowy
nazwa — Pieniński Park Narodowy
państwo — Polska, woj. małopolskie
rok założenia — 1932
powierzchnia — 2 345 ha, otuliny 2682 ha
Jest osobliwością przyrodniczą i krajobrazową w skali europejskiej, pod ochroną ścisłą znajduje się 518 ha (głównie wschodnie partie Pienin). Rozciąga się na wysokości od ok. 420 m do 982 m n.p.m. (Trzy Korony), przy granicy ze Słowacją (gdzie słowacki park narodowy); obejmuje środkową część Pienin, zbudowany z utworów wapiennych i piaskowcowo-łupkowych, głównie jurajskich i kredowych. Obszar silnie zróżnicowany geologicznie, posiada swoistą rzeźbę (urwiska, skałki, wąwozy); odznacza się dużą zmiennością warunków mikroklimatycznych. Pasmo Pienin przecina niezwykle malownicza przełomowa dolina Dunajca o długości 9 km (spływy turystyczne tratwami); nad wodami rzeki wznoszą się wysokie skalne ściany; potoki, jak: Macelowy, Sobczański, Pieniński, Ociemny; źródła typu wywierzysk. Góry pokrywa las bukowo-jodłowy i świerkowo-jodłowy, zachowały się także fragmenty lasu jaworowego z chronioną paprocią — języcznikiem zwyczajnym w runie; bogata flora z chronionymi gatunkami, ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych; charakterystyczne są kwieciste łąki (obfitujące w storczyki) i murawy naskalne z seslerią skalną; reliktowe stanowiska sosny zwyczajnej; wiele gatunków roślin rzadkich, jak jałowiec sawina, i endemicznych, jak: złocień Zawadzkiego, mniszek pieniński, pszonak pieniński. Żyją tu ryś i żbik oraz rzadkie gatunki ptaków, np.: puchacz, orlik krzykliwy, orzeł przedni, rzadkie gatunki nietoperzy i owadów. Stanowisko paleobotaniczne (flora kopalna z pliocenu i plejstocenu). Licznie odwiedzany (baza noclegowa, szlaki turystyczne). Siedziba dyrekcji i muzeum parku oraz ośrodek dydaktyczny w Krościenku.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Pieniński Park Narodowy fot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przełom Dunajca, widok z Sokolicy, Pieniński Park Narodowyfot. A. Guranowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Pszonak pieniński fot. Z. Dajdok/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Dunajec, prawy dopływ Wisły (źródła w Tatrach) — zakole (meander) rzeki w okolicach Sromowców Średnich (Pieniny), na lewym brzegu przystań flisacka (początek spływu Dunajcem), na rzece granica ze Słowacją.fot. M. Ostrowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Dunajec, przełom pod Sokolicąfot. T. Sokołowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Sromowce Wyżne, przystań w Kątach fot. A. Szymański/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia