O tym, co to 'hala maszyn' i o niezwykłej popularności zawodu maszynistki.
 
O tym, co to 'hala maszyn' i o niezwykłej popularności zawodu maszynistki.
Powrót do przeszłości cz. II
W poprzednim odcinku opowieści o tworzeniu encyklopedii zatrzymaliśmy się na etapie fiszek przydzielonych redaktorom. Co działo się z nimi dalej?
Redaktor działowy — specjalista z danej dziedziny — dzielił swoje hasła na działy szczegółowe, układając je w pudełkach-korytkach zgodnie z alfabetem, a następnie spisywał ręcznie zestawy haseł z poszczególnych działów.
Te pudełka i ręczne w nich porządki to taki pierwowzór plików i folderów w komputerze :)
Przygotowane w ten sposób zestawy haseł zanosił do hali maszyn, w której gromadnie siedziały panie maszynistki (to był w tych czasach bardzo potrzebny zawód!), których zadaniem było przepisanie wszystkiego na maszynach do pisania — najlepiej od razu w 3 egzemplarzach. W celu uzyskania kopii przepisywanego tekstu pomiędzy arkusze wkręcanego na wałek maszyny papieru należało włożyć kalkę (czarną lub granatową). Jeśli zaś potrzebne były aż 3-4 kopie, to dla nich używano papieru znacznie cieńszego niż dla pierwszego egzemplarza, aby nawet ostatnia kopia była czytelna.
Kserokopiarki jeszcze nie wynaleziono…
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia