• ad libitum
  [łac.],
  muz. dowolnie, wg upodobania;
 • do wyższych rzeczy jestem urodzony (słowa świętego Stanisława Kostki).
 • na większą chwałę Bożą — dewiza zakonu jezuitów sformułowana przez św. Ignacego Loyolę;
 • życzenie długiego życia; sto lat.
 • ad patres
  [łac.,‘do ojców’],
  wybrać się na tamten świat, umrzeć.
 • na wieczną rzeczy pamiątkę.
 • ad rem
  [łac.],
  do rzeczy; wrócić do właściwego tematu.
 • bez wyjątku (wszyscy), co do jednego.
 • ad usum
  [łac.],
  do (czyjegoś) użytku, na użytek (czegoś).
 • ad usum Delphini
  [łac., ‘do użytku Delfina’],
  przen.:
 • ad vocem
  [łac.],
  w sprawie; właściwie, stosownie, co się tyczy.
 • gatunek klas. literatury arabskiej, obecnie termin oznaczający w języku arabskim literaturę piękną;
 • adagietto
  [adadżiẹtto; wł.],
  muz. dość wolno;
 • adagio
  [adạdżio; wł.] Wymowa,
  muz. powoli, określenie tempa wykonania utworu muz., podawane w partyturze;
 • adagium
  [łac.],
  sentencja,
  formuła wyrażająca ogólną prawdę;
 • Adalberg Samuel, ur. 1868, Warszawa, zm. 10 XI 1939, tamże,
  paremiolog;
 • Adam
  [adạ̃]
  Adolphe Charles Wymowa, ur. 24 VII 1803, Paryż, zm. 3 V 1856, tamże,
  kompozytor francuski;
 • Adam de la Halle
  [adạ̃ dö la ạl],
  zw. Adam le Bossu, Adam d’Arras, ur. ok. 1235, Arras, zm. ok. 1287, Neapol,
  truwer francuski;
 • według biblijnej Księgi Rodzaju imiona pierwszych ludzi;
 • Adam
  [ạ̈dəm]
  James Wymowa, ur. 21 VII 1732, Edynburg, zm. 20 X 1794, Londyn,
  brat Roberta, architekt angielski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia