• 70 lat Wydawnictwa Naukowego PWN!
  To ważne wydarzenie dla całej organizacji, która od lat kojarzy się z jakością i wiarygodnością.
  28 kwietnia 1951 roku powstało Wydawnictwo Naukowe PWN (wówczas jako Państwowe Wydawnictwo Naukowe). Początki działalności wiązały się z wydawaniem słowników, encyklopedii oraz podręczników i skryptów akademickich. Dziś PWN to nie tylko wydawnictwo, lecz także cała Grupa skupiająca wiele spółek dostarczających nowoczesne rozwiązania edukacyjne i biznesowe.
  Szybkie tempo zmian technologicznych idzie w parze z przemianą sposobów pozyskiwania przez nas informacji, ale także z radykalną przemianą w procesach przygotowania i publikowania treści. Jubileuszowo – zacznijmy od prapoczątków :)
  Zapraszamy do lektury anegdot związanych z tworzeniem i publikowaniem pierwszych encyklopedii i słowników PWN!
  Dodano: 25.06.2021
   
 • Dziś obchodzimy
  Mikołajki – dzień św. Mikołaja, który jest patronem dzieci. W dniu jego święta i na Boże Narodzenie istnieje związany z nim zwyczaj wzajemnego obdarowywania się prezentami.
 • Warto wiedzieć
  W rozważaniach filozoficznych na Zachodzie dominuje wyraźnie dynamiczna koncepcja życia. Za najbardziej wartościowe uważa się życie wypełnione działaniem, vita activa. Za takim modelem egzystencji opowiadają się myśliciele Renesansu, ideolodzy Oświecenia, poeci romantyczni, dziewiętnastowieczni entuzjaści cywilizacji w rodzaju Comte`a czy Spencera, ale także marksiści. Zachód wysoko ceni sobie ruch, rozwój, postęp, pracę, tworzenie. U schyłku XIX w. na dobrą sprawę nikt nie przywołuje już biblijnej nauki, według której praca to następstwo grzechu i zaprzeczenie wizji rajskiego żywota. Praca — zazwyczaj traktowana jako kolektywne działanie wiodące do przekształcania materii — staje się usprawiedliwieniem bytu i fundamentalnym nakazem etycznym. Wartość pracy jako właściwego celu życia ludzkiego akcentuje zarówno etyka mieszczańska (widać to szczególnie w krajach protestanckich), jak i etyka socjalistyczna.
  Bierne trwanie wydaje się niegodne człowieka. Pozbawiona aktywności wegetacja odnosić się może do roślin, ale nie do ludzi. Życie to rozwój i postęp (kategoria postępu inspiruje zwłaszcza filozofów XVIII i XIX w.), to również — jak powiada Henri Bergson — przezwyciężanie oporu materii martwej. Cywilizacja europejska jeszcze dziś odnosi się z wyraźną nieufnością do tych, którzy pragnęliby zwolnić tempo, zatrzymać się w biegu.
  Dlatego też vita contemplativa stanowi na ogół domenę mędrców Wschodu. Przekonani, iż ludzkie postępowanie przynosi więcej strat niż pożytku, zalecają powstrzymanie się od działania. Joga uczy obojętności dla czasu, historii i wszystkiego, co nietrwałe. Zen jest poszukiwaniem wielkiej pustki. Taoizm i konfucjanizm nakazują wielką rozwagę i powściągliwość w działaniu. Życie wypełnione ascezą i medytacją religijną, oderwane od zgiełku świata codziennego, praktykują także niektóre klasztory chrześcijańskie o surowej regule. Jednak nigdy (nawet w średniowieczu) nie stanowiły one wiodącego nurtu w całym chrześcijaństwie.
  Przeciwstawienie życia kontemplacyjnego i życia czynnego, opisywane między innymi przez Nietzschego, znalazło artystyczny wyraz w znakomitej powieści Hessego Narcyz i Złotousty.
  Jan Tomkowski

   

  Hasło główne:

  Życie — koncepcje literackie i filozoficzne

   

  Hasła następne:

  Życie i świat

  Życie i śmierć

  Życie i samobójstwo

  Życie i czas

  Życie i absurd

  Życie i sztuka

  Życie i teoria

 • To ciekawe
  Szahada (zaświadczenie) to wyznanie wiary, pierwszy filar islamu. Jest wyrażeniem idei monoteizmu i potwierdzeniem proroctwa Mahometa: „Nie ma boga prócz Allaha, Mahomet jest wysłannikiem Allaha” — „la ilaha illa Llah wa Muhammad rasul Allah”. Wypowiedzenie szahady to warunek zostania muzułmaninem. Szahadę szepce się do ucha nowonarodzonemu dziecku, a każdy, kto przyjmuje islam, wypowiada ją uroczyście w obecności świadków. Jest to swego rodzaju odpowiednik chrztu w chrześcijaństwie. Szahada stanowi też istotny element modlitwy muzułmanina, jest często wypowiadania w normalnym, codziennym życiu.
Hasło dnia: Levitt Helen

Rekordziści

Największa pustynia w Ameryce Południowej
Atakama — 455 tys. km2.

Cytat dnia

„Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem”

Imieniny

Gru 06

Abrahama, Dionizy, Dionizji, Emiliana, Jaremy, Jeremiego, Jeremiasza, Jarochny, Jarogniewa, Jarogniewy, Mikołaja

Dzień w historii

Gru 06

zdarzyło się
1923
zwycięstwo Partii Pracy w brytyjskich wyborach parlamentarnych.
1656
traktat rozbiorowy w Radnot przewidujący podział Rzeczpospolitej między Szwecję, Brandenburgię, Siedmiogród, Bohdana Chmielnickiego i Bogusława Radziwiłła.
urodzili się
1755
Staszic Stanisław, działacz i pisarz polit., przyrodnik, filozof, publicysta, ksiądz.
1893
Heydel Adam Zdzisław, ekonomista.
odeszli
1741
Bering Vitus Jonassen, duński żeglarz i odkrywca w służbie ros., badacz pn. Azji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia