zdatność do żeglugi
 
Encyklopedia PWN
zdatność do żeglugi, zdatność żeglugowa,
właściwość statku wodnego polegająca na spełnieniu wszystkich wymogów zarówno formalnych, jak i wynikających z zasad dobrej praktyki;
z.d.ż. obejmuje m.in.: zdatność techn. (sprawność kadłuba, napędu i urządzeń), szczelne zamknięcie wszystkich luków, należyte obsadzenie statku wykwalifikowaną załogą, wystarczające zaopatrzenie w pomoce nawigacyjne, paliwo i zapasy, sposób załadowania (wolna burta) zapewniający m.in. stateczność, właściwe trymowanie, zamocowanie ruchomych części i wyposażenia, posiadanie na pokładzie wszystkich dokumentów (w tym legalizujących, zaświadczeń techn., świadectw kwalifikacyjnych załogi); statek nie spełniający wymogów z.d.ż. nie może udać się w podróż.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia