nawigacyjne pomoce
 
Encyklopedia PWN
nawigacyjne pomoce,
żegl. mapy i wydawnictwa książkowe zawierające informacje i dane niezbędne do bezpiecznego uprawiania żeglugi;
podręczniki nawigacyjne rozszerzają wiadomości zawarte w formie skróconej na mor. mapach nawigacyjnych: locja zawiera m.in. opis wybrzeża, spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, podaje szczegółowe charakterystyki świateł i nawigacyjnych znaków; spis radiostacji nautycznych przedstawia informacje techn. i proceduralne o mor. służbach radiowych i radionawigacyjnych. Wydawane corocznie tablice pływów podają dane o cyklicznych zmianach głębokości na wodach pływowych, rocznik astr. zawiera dane do obliczeń astronawigacyjnych. Do pomocy nawigacyjnych zalicza się także tablice z wynikami rozwiązań problemów nawigacyjnych, katalogi pomocy nawigacyjnych, wykazy skrótów i symboli, periodyki służące do aktualizacji pomocy nawigacyjnych. Pomoce nawigacyjne są wydawane w większości państw z dostępem do morza, na ogół przez instytucje związane z obronnością, ale tylko mocarstwa i tradycyjne państwa mor. obejmują nimi cały świat. Najbardziej popularne są pomoce nawigacyjne Biura Hydrograficznego Admiralicji Bryt.; w Polsce pomoce nawigacyjne publikuje Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia