trymowanie
 
Encyklopedia PWN
trymowanie,
żegl.:
1) trymowanie statku, nadawanie statkowi wodnemu wymaganego przegłębienia przez wzdłużne rozmieszczanie ładunku lub balastu;
2) trymowanie ładunku, przemieszczanie towarów masowych i węgla bunkrowego w ładowniach lub innych pomieszczeniach statku w celu najlepszego wykorzystania pojemności ładunkowej i zabezpieczenia towaru przed przesypywaniem wskutek przechyłów;
3) trymowanie żagla, nadawanie nowemu żaglowi wykonanemu z materiału trwale odkształcalnego właściwego kształtu, gł. przez stawianie go tylko przy wietrze o odpowiedniej sile i kierunku;
4) trymowanie takielunku, regulowanie napięcia olinowania stałego żaglowca w celu właściwego ustawienia masztów;
5) trymowanie ożaglowania, regulowanie wzajemnego ustawienia i kształtu poszczególnych żagli w czasie żeglowania w celu osiągnięcia ich najlepszej sprawności jako pędnika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia