zbiornik balastowy
 
Encyklopedia PWN
zbiornik balastowy,
zamknięte pomieszczenie w kadłubie statku wodnego służące do umieszczania balastu wodnego;
zależnie od potrzeb, napełniany (lub opróżniany) wodą z akwenu (zaburtową); zbiorniki balastu zmiennego znajdują się w dnie podwójnym (z.b. denny), pod pokładem (z.b. podpokładowy), w skrajnikach (achterpiku, forpiku) lub między grodziami (z.b. wysoki); na okrętach podwodnych o 2 poszyciach z.b. mieszczą się między kadłubem sztywnym i zewn. (b.z. główne; służą do zanurzania okrętu) i wewnątrz kadłuba sztywnego (b.z. regulacyjne). Napełnienie z.b. na pustym (bez ładunku) statku wodnym stosuje się gł. w celu zwiększenia jego zanurzenia i poprawienia dzielności morskiej. Zbiorniki balastu ruchomego stosuje się parami — służą do zmiany położenia środka ciężkości statku w płaszczyźnie poziomej w celu przeciwdziałania przechyłowi (z.b. przeciwprzechyłowe) lub trymowi (trymowanie); zwykle przepompowuje się wodę między z.b. umieszczonymi na burtach i na przeciwległych końcach statku, np. na okręcie podwodnym w celu wyważenia go w zanurzeniu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia